Studie om verdsetting av helse

FHI logoAhus logo

Gå til studieinfo

Hva innebærer det å delta?

– Være med på et intervju på 40-60 minutter der du vurderer betydningen av ulike former for god og dårlig helse
– Oppgavene løses på PC eller nettbrett med hjelp og veiledning fra en av våre prosjektmedarbeidere
– Intervjuene gjøres i hovedsak via videokonferanse (Zoom). Vi reiser også rundt for å gjøre intervju ansikt til ansikt.
– Som takk for hjelpen får deltakere et gavekort på 500 kroner (GoGift “supergavekort”) , eller tilsvarende beløp utbetalt til lag/organisasjoner dersom deltakelse gjøres som dugnad.
– Dine svar brukes for å vurdere hvor gode forskjellige helsetiltak er

Krav til deltakelse

Merk: hver deltaker kan kun delta én gang.
Vi forbeholder oss retten til å kansellere intervju ved mistanke om misbruk eller gjentatt registrering.

Deltaker må:
– være minst 18 år,
– bo i Norge og snakke godt norsk
– gjennomføre intervjuet på datamaskin eller tablet (delt skjermbilde krever en viss størrelse på skjermen)
– gjennomføre intervjuet på et egnet sted, uten forstyrrende bakgrunnsstøy o.l.
– delta aktivt i intervjuet, og forsøke å svare så godt som mulig
– deltaker må ha på kamera under intervju med zoom

Registrering er ikke lenger åpen

 

Informasjon om studien

Klikk her for informasjonsskriv (PDF):Link til PDF infoskriv

Dette er en fortsettelse av en stor intervjustudie startet i 2019 av Folkehelseinstituttet og Akershus Universitetssykehus. Studien ble stanset pga Covid mars 2020. Den gjenommstartede datainnsamlingen gjennomføres av Maths in Health. Data fra studien blir sendt til analyser av forskere ved forskningssenteret på Akershus Universitetssykehus og Seniorforsker Andrew Garrat ved FHI, som ledet studien i 2019-2020.

Vi inviterer personer fra ulike deler av landet til å delta i et forskningsprosjekt om livskvalitet og helse.
Studien innebærer at du deltar i et intervju og svarer på oppgaver for å vurdere hva forskjellige typer helsesituasjoner betyr for deg og det livet du lever.
Svarene skal bidra til å forme fremtidens helsetjenester.

Studien er en fortsettelse av et FHI/Ahus prosjekt finansiert av norges forskningsråd: “Elicitation of a Norwegian EuroQol EQ-5D value set for the economic evaluation of health care programs”, med prosjektnummer 262673. Du kan lese om denne bevilgningen her:
https://prosjektbanken.forskningsradet.no/en/project/FORISS/262673

Websiden til den opprinnelige datainnsamlingen ligger her:
https://www.fhi.no/studier/helseoglivskvalitet/helseverdistudien/

Kontaktperson på Ahus er seniorforsker Kim Rand. (krand [at] ahus.no – bruker krand@mathsinhealth.com i denne studien)
Kontaktperson på FHI er seniorforsker Andrew Garratt (andrew.garratt [at] fhi.no).

FHI og Ahus har en samarbeidsavtale om prosjektet. Maths in Health gjennomfører den resterende datainnsamlingen ved hjelp av ekstern finansiering, og data sendes til Ahus for videre analyser når undersøkelsen er ferdig.

 

Her følger en 2.5 minutt video om EQ-5D-5L, spørreskjemaet som skal verdsettes i studien :