Norsk verdsetting av EQ-5D-5L

FHI logoAhus logo

 

14.09.2022: Websiden oppdateres snarlig med mer info og link til skjema for å registrere interesse.

 

Folkehelseinstituttet og forskningssenteret ved Akershus Universitetssykehus gjennomfører en nasjonal verdsettingsstudie for helse oktober til desember 2022, og søker 10 intervjuere.

Studien ble startet høsten 2019, men ble avbrutt pga pandemien mars 2020. Den siste halvdelen av datainnsamlingen gjøres av Maths in Health på vegne av FHI og Ahus. Formålet med studien er å lage nasjonalt representative normer for helsepreferanser, til bruk i forskning og helseøkonomiske analyser. Totalt 750-800 voksne personer skal intervjues med et data-assistert intervjusystem. Hvert intervju tar normal 40-60 minutter. Honorering per gjennomførte intervju kr. 350 + feriepenger. Rekruttering av deltakere gir også god lønn.

Intervjuere får 2 dager trening i forkant, og kontinuerlig oppfølging underveis. Intervjuene skal i hovedsak gjøres via videokonferanse (zoom), supplert med face-to-face intervjuer for personer som av forskjellige årsaker kan ha vansker med videobaserte intervju.

Webside, informasjon på facebook o.l. er på vei.

Arbeidsoppgaver

  • Gjennomføre data-assiterte intervjuer med deltakere, ca 40-60 minutter per intervju.
  • Bidra til å rekruttere deltakere til studien gjennom egne kanaler og kreativitet.

Personlig egnethet for oppgaven

  • Du er ikke redd for å kontakte og snakke med fremmede.
  • Du er systematisk under og rundt intervjuer.
  • Du kommuniserer godt på norsk.
  • Erfaring med strukturerte intervjuer eller psykologisk testing er en fordel, men ikke et krav.

Arbeidsmengde og arbeidstid

  • Datainnsamlingsperiode: Oktober-Desember 2022, eller til datainnsamlingen er ferdig.
  • Arbeidstid: Fleksibel. Du setter opp tider du er tilgjengelig, og kan også rekruttere deltakere.
  • Arbeidsmengde, ca 50-150 intervjuer

Hvordan bli involvert

Meld din interesse til Seniorforsker Kim Rand på verdsetting@mathsinhealth.com eller telefon 40220366

Vi setter opp skjema for registrering av interesse i løpet av de neste dagene.